Laboratóriumi diagnosztika. Általános információk


A laboratóriumi vizsgálatok minőségi indikátorai a preanalitikai hibák kimutatására Kapcsolódó cikkek A háziorvosi gyakorlat számára fontos laboratóriumi preanalitikai tényezők Lundberg szerint a TTP kilenc lépésből áll: kérés, mintagyűjtés, azonosítás, szállítás, szeparálás vagy preparálás, elemzés, leletkészítés és cselekvés.

Laborvizsgálat A laborvizsgálat nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot, ezért minden esetben csak és kizárólag az orvos adhat megfelelő diagnózist, illetve kizárólag az orvostól várható a kezelés megállapítása. A gyors és pontos diagnózishoz feltétlenül szükséges a korszerű laboratóriumi diagnosztikák alkalmazása. Az egyik leggyakrabban használt kiegészítő diagnosztikai módszer a betegségeinek megállapításához. A laboratorium a paciensektől fogadja a magánúton kezdeményezett vizsgálatokat!

Bár e koncepció már majdnem negyven éves, még mindig alapelvnek tekintik a minőség és biztonságosság szempontjából mind az orvos, mind a beteg szemszögéből. Az utóbbi évtizedekben tizedére csökkent az analitikai hibák aránya, mely az analitikai technikák, reagensek és berendezések nagyobb megbízhatóságán és standardizálásán túl az információtechnológia, minőségkontroll és minőségbiztosítás fejlődésére vezethető vissza.

Miközben azonban a laboratóriumi technikai minőségbiztosítás elsősorban az laboratóriumi diagnosztika folyamatok teljesítőképességére és hatásosságára összpontosít, a legfrissebb bizonyítékok arra utalnak, hogy a hibák laboratóriumi diagnosztika nem magában az analitikai fázisban következik be, és a pre- és posztanalitikai lépések során inkább fennáll a hibák esélye.

Molekuláris genetika. Molekuláris patológia. A klinikai biokémiai vizsgálatok nagy része — a betegközeli vizsgálatoktól eltekintve — csak minőségében ellenőrzött laboratóriumokban végezhető el.

Jelenleg nem sok figyelem fordul a laboratóriumon kívüli tényezők felé, noha bizonyítékok sora igazolja, hogy laboratóriumi diagnosztika is sok hiba következik be a preanalitikai fázisban. A preanalitikai fázisban előforduló hibák Jelenleg a preanalitikai hibák teszik ki az összes laboratóriumi diagnosztikai hiba akár 70 százalékát, melynek forrása leginkább a beteg előkészítése, a mintagyűjtés, a szállítás, valamint az analízis előkészítése és a tárolás.

laboratóriumi diagnosztika gyógyszerek férgek nemosol

Az első két tényező beteg előkészítése és mintagyűjtés laboratóriumi diagnosztika hibák jól ismert forrása, ezért nagyobb gondossággal kellene eljárni a minták szállítása során.

Ezen a téren jelentős javításokra van szükség, mivel a laboratóriumi folyamatok ésszerűsítésével és centralizálásával mind nagyobb az igény a minták akár nagy távolságokra történő szállítására.

Bár régóta ismert, hogy a preanalitikai fázis során könnyen következnek be hibák, csak mostanában került sor adatgyűjtésre annak kimutatására, hogy a hibák többnyire a laboratórium falain kívül végzett eljárások széles spektrumú gyógyszer a férgek számára történnek olyan egészségügyi dolgozók laboratóriumi diagnosztika, akiknek munkáját nem közvetlenül a klinikai laboratórium kontrollálja.

laboratóriumi diagnosztika

Minőségi indikátorok A megbízható minőségi indikátorok QI, quality indicator kiválasztása alapvetően fontos, ha értékelni kívánjuk a betegellátás kiválasztott aspektusának minőségét. A QI egy objektív mérés, mely laboratóriumi diagnosztika diagnosztika alkalmas az összes kritikus betegellátási domén értékelésére betegbiztonság, hatásosság, egyenlőség, betegközpontúság, időszerűség-pontosság és hatásosság.

A laboratóriumi szolgáltatások minőségének értékelésekor fontos a szisztematikus és következetes adatgyűjtés és elemzés, melynek során alapvető szempont a betegellátásra és az egészségi kimenetelre gyakorolt hatás.

laboratóriumi diagnosztika

A QI-k kiválasztásának szempontja: a relevancia és alkalmazhatóság a klinikai laboratóriumok széles körében nemzetközi szinten laboratóriumi diagnosztika, b tudományos megbízhatóság, c hozzáférhetőség laboratóriumi diagnosztika d korszerűség. Az ezt követő fázis magában foglalja a minta elemzését előkészítő eljárásokat.

Betegközpontú laboratóriumi diagnosztika alkalmazásakor a QI-ket úgy kell megválasztani, hogy lefedjék a preanalitikai fázis minden lépését, beleértve a teszt megfelelő kiválasztását, mely alapvető feltétele a klinikai hatásosságnak.

hám hám kenet nagy mennyiségben

Következtetések A laboratóriumi folyamatok akkreditációs programjának alapvető lépése a megfelelő QI-k kiválasztása és alkalmazása. A QI-k kulcsszerepet játszanak a klinikai gyakorlatban előforduló hibák kiküszöbölését célzó fejlődési folyamatban. Azonban különösen a preanalitikai fázisban mely azokat az eljárásokat vizsgálja, melyek általában a laboratóriumon kívül történnek a QI-kre vonatkozó adatok gyűjtése és monitorozása nem eredményez automatikusan minőségjavulást.

A PET-CT vizsgálat menete

A TTP első és utolsó lépései csak akkor javíthatók eredményesen, ha folyamatos erőfeszítéseket teszünk arra, hogy egyetértés szülessen a minta előkészítésének, az eljárások alkalmazásának és a folyamat monitorozásának féregkezelés gyerekeknek már a laboratóriumi vizsgálatok első fázisaiban is.