Helminths kórokozók


parazita gyógyszerek megelőzés céljából

Prokariota sejt jellemzıi 2. Eukariota sejt jellemzıi 3.

gyógymód az emberi férgek ellen giardia virus hund

Pathogenitás fogalma 4. Virulencia fogalma 5. Latens fertızés fogalma 6. Aerob baktérium definíció 7.

Obligat anaerob baktérium 3 példa 8. Fakultatív anaerob baktérium 3 példa 9.

helminths kórokozók

Mikroaerofil baktériumok helminths kórokozók példa Mutáció fogalma Modifikáció fogalma Transdukció fogalma Konjugáció fogalma Transzformáció fogalma Lisogen helminths kórokozók fogalma Exotoxin fogalma 3 példa Endotoxin fogalma 3 példa Toxoid fogalma Antitoxin Aktív immunizálás Passzív immunizálás Toxoid vakcina fogalma 2 példa Attenuált vakcina fogalma 3 helminths kórokozók Alegység vakcina fogalma 3 példa Rekombináns vakcina fogalma 1 példa Kötelezı védıoltások felsorolás Nem kötelezı bakteriális vaccinák 3 példa Nem kötelezı vírus vaccinák 3 példa Primer immun válasz definíciója Sekunder immunválasz definíció Sterilizálás fogalma és módszerei Autoklávozás és hılégsterilezés paraméterei Dezinficiálás fogalma, dezinficiensek típusai Szerotípus, ribotípus és biotípus definíció Agglutináció fogalma Precipitáció fogalma Ellenanyag titer O-antigén H-antigén Tok antigén Protektív antigén fogalma Vektor fogalma 3 példa Zoonozis fogalma 3 példa Antibiotikumokkal szembeni rezisztencia típusai 1.